top of page

                                                                           

 

 

 

 

 

Disclaimer van aansprakelijkheid

 

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn over het algemeen uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grove nalatigheid heeft gehandeld Is in fout. Alle aanbiedingen en prijzen zijn onder voorbehoud en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

 

2. Verwijzingen en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, treedt aansprakelijkheid alleen in werking als de auteur op de hoogte was van de inhoud en als dit technisch mogelijk en redelijk was. om gebruik te voorkomen in geval van illegale inhoud. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd geplaatst, er geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Hij distantieert zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte / verbonden pagina's die is gewijzigd sinds de link werd geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen op de eigen website van de auteur, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van de op deze manier gepresenteerde informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk , niet degene die louter via links naar de betreffende publicatie verwijst. Ook hebben wij geen invloed op het al dan niet plaatsen van links vanaf hun website naar onze website. Het bestaan ​​van dergelijke links duidt niet op een samenwerking met deze bedrijven of een aanbeveling van uw aanbod. Als er links met dubieuze inhoud of afbeeldingen op onze website staan ​​die auteursrechtelijk beschermd of ongerechtvaardigd zijn, zullen we deze onmiddellijk na detectie verwijderen.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, documenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om door hemzelf gemaakte grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of om licentievrije afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk worden beschermd door derden, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden, mag niet zomaar worden getrokken omdat ze worden genoemd! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

 

4. Privacy

Als er de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) op de website in te voeren, vindt de invoer van deze gegevens plaats aan de kant van de gebruiker
uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is, voor zover technisch mogelijk en redelijk, zelfs zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of het verstrekken van geanonimiseerde gegevens of een
Alias.

 

5. Juridische geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die u op deze pagina hebt geraadpleegd
werd verwezen. Als delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet voldoen aan de huidige juridische situatie,
niet meer of niet volledig overeenstemmen, blijven de overige delen van het document in hun inhoud
en hun geldigheid worden niet aangetast.


Domeineigenaar + webdesign door G. Stocker

     

Fotomateriaal door G. Stocker, foto en link met toestemming: TVB Wagrain-Kleinarl, Ski Amade, Berg-Bahnen Wagrain, TVB St.Johann im Pongau, Eisriesenwelt Werfen, paardenslee rit Griesbauer, Rodelbaan Oberseitn, Krimml Watervallen, Salzburg Openluchtmuseum, Salzbergwelten, Salzburger Almenweg.
    

Alle auteursrechten blijven bij de eigenaren van de link.

Appartementenhuis Stocker
Eigenaar Günther Stocker
Weberlandl 49
A-5602 Wagrain
Oostenrijk

 

Tel: +43 (0) 64137245
Fax: +43 (0) 641372454
Mail: haus.stocker@sbg.at
Thuis: www.haus-stocker.at
UID: ATU34212508

bottom of page